Returer och återbetalning

Försening

Vid försening av leverans i mer än 30 dagar har du rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny leveranstid. Vill du häva ditt köp på grund av fördröjd leveranstid och har förskottsbetalat en beställd produkt förs pengarna tillbaka till ditt konto. Kontakta oss via e-post order@eu.panasonic.com om du vill häva ditt köp. OBS: ange ditt ordernummer i mailet.

Avbeställa vara

Köparen har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats men Panasonic har rätt till ersättning för kostnader som säljaren har haft innan varan avbeställdes. Kontakta oss via e-post order@eu.panasonic.com om du vill avbeställa din vara. OBS: ange ditt ordernummer i mailet.

Reklamation

Om du vill reklamera en felaktig vara måste du meddela Panasonic att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen ska göras inom skälig tid från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet och senast tre år från att du tagit emot varan. Du ska kunna visa att varan är köpt av oss, när varan köptes och till vilket pris. Det är därför viktigt att du sparar kvitton och andra relevanta handlingar. För fullständiga villkor hänvisar vi till konsumentköplagen. Vid reklamation och retur till Panasonic måste du ha en retursedel och en fraktsedel som du får av oss. Se nedan för Retur till Panasonic.

Fel på vara

Panasonic är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex månader från köp anses vara fel som fanns när varan köptes om inte annat kan bevisas. Om felet visar sig senare är det du som ska bevisa att felet fanns när varan köptes. Det är inte fel på en vara om den orsakats av olyckshändelse, vanvård eller onormal användning. Vid fel på vara och retur till Panasonic måste du ha en retursedel och en fraktsedel som du får av oss. Se nedan för Retur till Panasonic.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Panasonic inom 14 dagar från att du tagit emot den köpta varan (du kan naturligtvis även meddela oss om att du ångrat ett köp redan innan du tagit emot varan). Varan måste vara i väsentligt oförändrat skick för att du ska kunna ångra köpet. Du står för kostnaden för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Återbetalning ska göras snarast av Panasonic och senast inom 30 dagar från att vi tagit emot den returnerade varan. Om du vill ångra ditt köp och returnera varan till Panasonic måste du ha en retursedel och en fraktsedel som du får av oss. Se nedan för Retur till Panasonic. Du hittar Konsumentsverkets ångerblankett här.

Retur till Panasonic

Vid retur till Panasonic ska en retursedel bifogas i paketet och en fraktsedel fästas på paketet

Maila Panasonic vid reklamation, fel på vara och om du ångrar ditt köp. Vi skickar ut retursedel och fraktsedel till dig samt bokar upphämtning.

Mailadress: shop@eu.panasonic.com

Normalt betalar Panasonic frakt TILL kunden, och kunden betalar frakt TILL Panasonic. Eventuella fraktkostnader betalas av kunden i samband med retur.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du lider eller förorsakar och som beror på vårt dröjsmål vid fullgörandet eller underlåtenhet att fullgöra eller på annat sätt uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet i den mån detta dröjsmål eller denna underlåtenhet orsakas av någon omständighet som vi inte rår över.