Allmänt

Besök på och användande av Panasonic Shop, www.panasonic.com/se/shop, (”webbplatsen”) inklusive beställningar av varor på webbplatsen, omfattas av följande köp- och användarvillkor.

Webbplatsen drivs av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany, Sundbybergsvägen 1 B, 171 73 Solna, org. nr. 516407- 3172 och momsregistreringsnummer SE516407317201 nedan benämnt ”Panasonic”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Ytterligare kontaktinformation finner du nedan under ”Kontaktuppgifter”.

Om inte annat står specificerat så är allt innehåll på webbplatsen och dess undersidor upphovsrättsligt skyddade och/eller omfattas av annat immaterialrättsligt skydd och inget får återproduceras eller användas på något annat sätt än vad som framgår av dessa köp- och användarvillkor eller som godkänts av Panasonic skriftligen i förväg.

Du får skriva av eller ladda ner all synlig text på webbplatsen för personligt icke kommersiellt bruk.

Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt tar Panasonic inget ansvar för eventuella felaktigheter som publiceras på Webplatsen. Produktdesign, specifikationer och priser kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbplatsen samt slutförsäljning av produkter.

Integritetspolicy

Panasonic ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter och att de hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), EU-direktivet 95/46/EC samt andra vid var tid tillämpliga regler och riktlinjer. Vid beställning på webbplatsen accepterar du vår integritetspolicy som du kan läsa här.

Köpinformation

Panasonic kan enbart hantera beställningar som görs på webbplatsen. Du måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande för att få göra en beställning. När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till den e-postadress du uppgett i samband med din beställning. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om de produkter du beställt, priser, fakturerings- och leveransadress. Är det något fel i beställningen bör du omedelbart kontakta oss via e-post shop@eu.panasonic.com.

Priser och betalningssätt

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Priserna i butiken anges i SEK (svenska kronor) och alla priser är inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för prisändringar och förbehåller oss rätten att justera priset.

Vid beställning ingås ett avtal när du valt att bekräfta köpet i kassan och Panasonic bekräftat din order, orderbekräftelse visas på din skärm och betalningen är genomförd. En kopia på denna bekräftelse tillsammans med dessa köp- och användarvillkor samt integritetspolicyn skickas också till den e-postadress du har angivit i samband med din beställning.

När du beställer från webbplatsen kan du välja mellan ett flertal olika betalsätt:

Bank-, betal- och kreditkort

Du kan betala med bank- och kreditkort utfärdat av VISA eller Mastercard. Vi använder 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av VISA och Mastercard. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering. Detta innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Endast kort utfärdade av svenska banker tillåts.

Du kan också betala med American Express betalkort.

PayPal

Betala snabbt och säkert genom att använda PayPal. Genom att betala med PayPal lämnas dina kort- eller kontouppgifter aldrig ut till Panasonic utan hanteras av PayPals säkra servrar.

Leverans

Villkoren nedan reglerar endast leveranser inom Sverige. Vi levererar enbart produkter ifrån webbplatsen till adresser inom Sverige.

Orderbekräftelse

När du har genomfört din beställning på webbplatsen och din beställning har bekräftats skickar vi en orderbekräftelse via e-post till dig.

Fraktkostnader

I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Beräknad leveranstid

Vi levererar dina varor så snart vi kan. Normalt levererar vi dina varor inom 2-7 arbetsdagar från det att din order har blivit bekräftad. Vänligen notera att leverans i vissa fall kan ta längre tid än så.

Försening

Vid försening av leverans i mer än 30 dagar har du rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny leveranstid. Vill du häva ditt köp på grund av fördröjd leveranstid och har förskottsbetalat en beställd produkt förs pengarna tillbaka till ditt konto. Om du vill häva ditt köp, se sidan Returer och återbetalning.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Panasonic inom 14 dagar från att du tagit emot den köpta varan (du kan naturligtvis meddela oss om att du ångrat ett köp redan innan du tagit emot varan), eller, om du beställt flera produkter samtidigt inom 14 dagar från att du tagit emot den sista beställda varan. Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion du står också för de direkta kostnaderna för återsändande av vara vid åberopande av ångerrätt. Kostnaden för återsändande av varor som inte kan skickas per post beror bl. a. på varan och varifrån varan skickas men uppskattas för en vara uppgå till maximalt 300 kr (vilket är den ungefärliga fraktkostnaden för en TV). Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Återbetalning ska göras snarast av Panasonic och senast inom 14 dagar från att du meddelat oss att du ångrat köpet. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Kontakta oss via e-post shop@eu.panasonic.com om du vill ångra ditt köp. För att ångra ditt köp, se sidan Returer och återbetalning.

Fel på vara

Panasonic är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare. Fel som visar sig inom sex månader från köp anses vara fel som fanns när varan såldes om inte annat kan bevisas. Om felet visar sig senare är det du som ska bevisa att felet fanns när varan såldes. Det är inte fel på en vara om den orsakats av olyckshändelse, vanvård eller onormal användning. Vid fel på vara, se sidan Returer och återbetalning.

Reklamation

Om du vill reklamera en felaktig vara måste du meddela Panasonic att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen ska göras inom skälig tid från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet och senast tre år från att du tagit emot varan. Du ska kunna visa att varan är köpt av oss, när varan köptes och till vilket pris. Det är därför viktigt att du sparar kvitton och andra relevanta handlingar. För fullständiga villkor hänvisar vi till konsumentköplagen. För reklamation och retur till Panasonic, se sidan Returer och återbetalning.

Anmälningsplikt till Radiotjänst

Vid försäljning av utrustning som är avsedd att fungera som TV-mottagare (t ex TV-apparater) har vi enligt lag anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB. Detta innebär att vi vid genomförd försäljning måste uppge sådan information som krävs för att kunna fastställa avgiftsplikten för TV-mottagare (det som vanligtvis kallas TV-licens). Om vi inte fullgör vår anmälningsplikt drabbas vi av böter. Anmälningsplikten styrs av Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som du lider eller förorsakar och som beror på vårt dröjsmål vid fullgörandet eller underlåtenhet att fullgöra eller på annat sätt uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet i den mån detta dröjsmål eller denna underlåtenhet orsakas av någon omständighet som vi inte rår över.

Gällande lag och tvistelösning

Dessa köp- och försäljningsvillkor lyder under svensk lag.

Om du är missnöjd med en vara eller i övrigt vad gäller en beställning på webbplatsen kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) vars rekommendationer vi följer. Du måste dock innan du vänder dig till ARN vända dig till oss så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig. Läs mer på www.arn.se.

Tvister avseende dessa köp och försäljningsvillkor ska avgöras av svensk domstol. Som konsument har du alltid rätt att vända dig till domstolen i din hemvistort.

Kontaktuppgifter

Se sidan Kontakta oss.